Poltergeist

Källor

Ockulta boken: en kronologisk resa från alkemi till wicca John Michael Greer Den förlorade symbolens hemligheter John Michael Greer

Israel Regardie The Book of the Law Aleister Crowley

Corpus Hermeticum

George Robert Stow Mead (1863-1933)

Alchemy & Mysticism

Alexander Roob

The Golden Dawn

Ancient Astrology in Theory and Practice

Demetra George

https://en.wikipedia.org/wiki/Black-and-white_dualism https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockultism https://www.oto.se/om-thelema/aleister-crowley


En del källor har medvetet lämnats utanför.

Tillbaka till paranormala arkivet


Vad är ockultism?

2 januari 2021 - av Vendel 


Oavsett om du tror på Sufism, Ateism eller vad det är finns det en enkel regel. Vi behandlar varandra med respekt. Fakta är av intresse men blanda inte dessa med dina personliga värderingar. Ser du något som inte stämmer så tveka inte att säga till. Jag har valt att ta upp områden som vi kommer i kontakt med men kankse inte tänker på. Kabbalah har jag valt att inte ta med då detta istället går under ämnet mysticism vilket gränsar och även går in i ockultism men samtidigt utgör det en egen gren. Det ska även nämnas att alla ockulta inriktingar inte finns med då detta i då denna artikeln då skulle bli en avhandling. Så låt oss börja.


Esoterisk är ett begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Dessa sällskap kan ha hemliga invigningar, inte sällan i flera steg. Många, men långt ifrån alla, av dessa hemliga läror har ofta bottnat i religionen. Se sufism, kabbala, gnosticism, Johannes Eckhart, Jakob Böhme, Förborgade Ord, zen, vissa former av Satanism osv.


Några ockulta inriktningar och vad de egentligen är

Det finns många ockulta inriktningar och sällskap. En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen. Andliga sinnen kan vara både det sjätte sinnet och det sjunde beroende på vilken form av ockult inriktning man är verksam i.


Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten där det finns krafter som människan kan utnyttja. Ockultism är esoterisk med vilket menas att läran vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar (t.ex. Inom en filosofisk skola eller ett ordenssällskap, organiserade mediumskap, vissa Sataniska rörelser ,osv). Några exempel: Teosofi, spiritualism, astrologi och alkemi är exempel på ockulta inriktningar.


"En ockultist söker kunskap om en dold verklighet som bara kan urskiljas med andliga sinnen."


Filosofisk skola

Den grekiska filosofen Sokrates sade: Ett liv utan undersökning och självprövning är icke värt att leva för en människa. Man tänker själv men är öppen för att allt ständigt förändras.


Ordenssällskap

Frimurarna är ett av dom tex finns öppna och slutna sällskap, den här kanalen kommer ta upp mer om det, Illuminati och ja..det finns många. Rosenkorsarna bör självklart nämnas här då deras mål är just att förstå ockultism, inte bara utöva den.


Teosofi och spiritualism

Teosofi och spiritualism är esoteriska läror där det bl.a. hävdas att människor kan kommunicera med avlidnas andar med hjälp av medier, d.v.s. människor med särskilda spiritualistiska förmågor.


Teosofi

Det finns två inriktningar på teosofi. Den äldre teosofin,1500-1800-talet. Förenklat så innebär den att man blandar lite olika religioner för att få en Gud.


Den yngre teosofin 1870 - är en esoterisk lära, som anser sig ge sina följeslagare djupare insikt i andlighetens natur. Bland annat gör den åtskilliga pseudovetenskapliga påståenden om astralkroppar och liknande fenomen. Teosofi är ofta en ingrediens i New Age-liknande trossystem och annan nyandlighet.


Spiritualism

Spiritualism är i sig själv en religion enligt Andreas Hindström, sjalavård.se, eftersom den omsluter de huvudsakliga idéer som alla religioner har, att det det finns liv efter döden, allt livs odödlighet och förekomsten av en Gud.


Rev. Andreas Hindström arbetar som spiritualistiskt medium, healer och lärare. Han är också Spiritualistisk Minister sedan 2005. Det innebär att han utför olika sorters andliga ceremonier som andlig namngivning, vigsel, välsignelse av hem och begravningar. Han är med andra ord klassiskt skolad men låter inga -ismer begränsa mig själv och mitt arbete. Eftersom den omsluter de huvudsakliga idéer som alla religioner har, att det det finns liv efter döden, allt livs odödlighet och förekomsten av en Gud.


Den spiritualistiska filosofin grundar sig på 7 principer från Andevärlden. 

 1. Gudärvårfader: Allt liv kommer från en och samma källa, vad vi än vill kalla källan för. Gud, Allah, Den stora anden etc.
 2. Syskonskapmellanallamänniskor: Eftersom allt liv kommer från en och samma källa finns det ett syskonskap mellan allt liv, dvs människor, djur, växter osv.
 3. Andlig gemenskap och guidad ledning: Det finns en andlig gemenskap emellan oss på Jorden och de som gått vidare. Alla människor har möjlighet att lyssna till en inre högre ledning.
 4. Andens odödlighet: Människan överlever döden och behåller sin personlighet i Andevärlden. Detta bevisas dagligen över hela världen genom mediumskapet.
 5. Personligt ansvar: Var och en av oss har fullt ansvar för våra liv. Vi har fullt ansvar för allt vi gör, säger och tänker. Det finns ingen frälsare som förlåter oss våra synder, vi får själva ta hand om dem.
 6. Återverkanavallavårahandlingar: Som man sår får man skörda. Allt vi gör, säger och tänker får en återverkan på våra liv. Vi bestämmer själva hur våra liv ska vara genom våra handlingar, ord och tankar.
 7. Vägen för framsteg är öppen för alla som vill gå den: Livet är under evig utveckling, på Jorden och i livet efter det.


Det var en tolkning. En annan är. Andlighet – det immateriella, själslivet, koncept som utgår från antagandet att människan har en inneboende ande. Den radikala reformationen – ett antal radikala reformationsrörelser under 1500-talet och deras gemensamma inriktning kallas ofta spiritualism.


Alkemi

Var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk. Den gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld.


August Strindberg var en utövare av Alkemi. Fram till slutet av 1700-talet ansågs guldtillverkningen vara en del av kemin. Grundtanken var att all materia i naturen genomgår förändringar. I jordens inre troddes processer pågå, processer som omvandlade malm till ädla metaller. Slutmålet för dessa ”naturliga” processer troddes vara guld.


Astrologi

Astrologin härrör från Babylonien och utvecklades i Egypten och Persien. Den var under antiken till in i början av nyare tiden en ansedd vetenskap och samma disciplin som astronomin, uppbyggd av vidskepelse samt matematisk-astronomiska kunskaper. Läran omtalas bland annat i Bibeln (se Matt 2) där det talas om stjärntydare (så kallade mager) från Persien som besöker Jesu födelseplats.


I stort sett alla mytologier har haft åskådningar av stjärnhimlen, det vill säga kunskap om jorden och dess närplaneter. Bland annat kunde man särskilja mellan exempelvis meteoroider och kometer. Persern Nizami Aruzi behandlar astrologins grunder och berättar om sin samtids berömda utövare av yrket i det tredje kapitlet i sitt verk Fyra skrifter.


Tanken bakom Astrologi är

 • Ödet/Gud har bestämt våra liv och skrivit om det i stjärnorna, i form av avstånd, vinklar och liknande.
 • Våra liv speglas rent fysiskt av himlakropparnas lägen som, till exempel månen, och speglar även våra karaktärer.
 • Våra liv och himlakropparnas lägen växelverkar med varandra, allt levande påverkas av samma naturliga krafter.
 • Att människan – mikrokosmos – är en spegelbild av världsalltet – makrokosmos. Det som finns i det ena måste också finnas i det andra.


Inom tidningsastrologi och besläktade idéer kopplar man ihop personers egenskaper med det som man associerar deras födelseperiod med. Till exempel stjärnbilden Lejonet heter det för att stjärnorna bildar en figur som liknar det. Stjärnbilden associeras med perioden 23 juli-22 augusti, eftersom solen stod i Lejonets stjärnbild under dessa dagar under antiken. Likadant placerar man resten av Solsystemets planeter och asteroider i ett horoskop för en given tidpunkt.


Astrologi spelade en central roll inom magi och alkemi under antiken och långt in i modern tid. Man har under lång tid använt sig av solens och stjärnornas plats på himlen för att tolka det som sker på Jorden. Speciellt solen har dyrkats i närpå alla religioner och filosofier världen över. Man kopplar konceptet ”Gud” till tidigare Soldyrkan.


Det var lite om ett väldigt stort område, inget som står skrivet här är för att provocera eller på något sätt verka negativt.


/Vendel