Tillbaka till paranormala arkivet


Ouija bräde - ett verktyg för att prata med andra sidan


I åtskilliga Hollywoodfilmer bryter helvetet löst så fort ett Ouija bräde används. Finns det någon sanning bakom det eller är det bara ett påhitt? Är det verkligen andar eller demoner som vissa påstår man får kontakt med på brädet eller är det något annat bakomliggande? Jag har använt Ouija i många år nu och fått svar från andra sidan som är oförklarliga. Låt oss dyka djupare här i ämnet.


Behovet av prata med de avlida nära och kära har funnits sedan århundaraden. Sedan flera generationer i min familj har vi pratat med andra sidan via “anden i glaset” och Ouija bräden. Det är inget konstigt att ta kontakt med våra avlidna släktingar och vänner för att se hur de har det. Detta är inget läskigt utan något helt naturligt för oss. Dock är det inget som man som barn fick närvara vid. Det finns vissa regler vi alltid har hållit oss till. Andevärlden är något man ska behandla med ödmjukhet och respekt.


Konceptet med ett Ouija bräde grundar sig på att ha en planchette som med andra sidans hjälp stavar ut ord och siffror. Det brukar även finnas ja, nej och hejdå på ett bräde.


Så fick Ouija brädet ett dåligt rykte

Nu har de flesta vaga uppfattningar om skräckberättelsenom Ouija brädet, där demoniska andar kommunicerar och besitter barn. Regissören Mike Flanagan främjar detta i sin film "Ouija: Evil Origin." En änka och hennes döttrar försörjer sig 1967 och lurar kunder som vill kontakta döda nära och kära. Familjeföretaget är relativt ofarligt tills den yngsta dottern upptäcker ett gammalt Ouija bräde, försöker kontakta sin avlidne far och istället blir besatt av onda andar.


Ouija brädet hade emellertid inte alltid detta olyckliga rykte. I själva verket utvecklades Ouija-styrelsen ur Spiritualism, en 1800-tals rörelse känd för sina optimistiska åsikter om framtiden och livet efter detta. I takt med att andlighetens popularitet avtog, framkom Ouija-brädet som ett populärt salongsspel. Det var först på 1900-talet som den katolska kyrkan och skräckfilm industrin ommärkta spelet som en dörröppning till den demoniska.


8 tips hur du använder ett Ouija bräde

Här är åtta tips i hur jag brukar förhålla mig till i användandet av ett Ouija bräde som bygger på min familjs erfarenheter.


  1. Ouija brädet är inget spel eller underhållning utan ett kommunikationsverktyg med andevärlden. Den ska användas med respekt för andevärlden.
  2. Be alltid om beskydd innan du använder Ouija brädet. 
  3. Ouija brädet fungerar som bäst när man är två som håller planchetten. Tillsammans har man mer energi som andarna kan använda sig av vid kommunikation.
  4. Ha alltid goda intentioner när du använder Ouija brädet. Du vill inte dra till dig onda energier.
  5. Va vid god psykisk balans vid användande. När du mår dåligt kan du annars bli ett enkelt mål för onda energier.
  6. Ouija är inget nybörjare redskap för kontakt med andevärlden. Man bör vara van med andevärlden innan du använder en Ouija brädet.
  7. Tydliga frågor ger tydliga svar. Även om andar kan läsa dina tankar måste du veta vad du vill ha svar på. Men de svarar inte alltid på dina frågor.
  8. Avsluta alltid en Ouija session.


"Ouija brädet fungerar som bäst när man är två som håller planchetten. Tillsammans har man mer energi som andarna kan använda sig av vid kommunikation."


Historik bakom Ouija brädet

Människor har i alla tider varit intresserade av att få kontakt med andar. Spiritism är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. I mycket äldre kulturer har denna kontakt ofta kanaliseras av en schaman eller medicinman som hade en central plats i samhälls- eller bygemenskapen. Under olika århundraden har det funnits olika trender hur detta har gått till med olika verktyg.


Själva Ouija brädet togs fram av Elijah Bond i slutet på 1800-talet efter att det börjat dyka upp artiklar om “talande bräden” i tidningarna. Det började sedan att massproduceras och namnet Ouija togs det patent på. 


“Ouija - Det magiska spelet. Anmärkningsvärt, intressant och mystifierande spel. Stor glädje och att göra spel för fester. Svarar uppenbarligen på frågor om förflutna, nutid och framtid, ”står det i en annons i Sears-katalogen.


På 1800-talet hade människor ett mycket annat förhållande till döden än vi har idag. Den var mycket närmare deras vardagliga upplevelse. Nu gör vi allt vi kan i hopp om att undvika åldrande, än mindre engagera oss i några verkliga tankar om döden. Men på 1800-talet levde människor inte lika länge som vi gör idag. Mödrar skulle ha 12 barn och sex av dem skulle dö. Deras salongs rum var också deras begravnings rum. Då användes Ouija bräde flitigt i salongerna som brädspel. Men för många var det ett mycket allvarligare än ett spel.


Mindre känt är Ouija brädets användning som inspiration eller som ett "automatiskt" skrivverktyg av hyllade roman författare och poeter, som Sylvia Plath, som skrev "Dialog över en Ouija-styrelse" och Pulitzers vinnare James Merrill. Merrill använde anteckningar från Ouija ”konsultationer” i sin 560-sidiga episka dikt, The Changing Light at Sandover, som innehöll meddelanden från W.B. Yeats, vän Maya Deren och ärkeängeln Michael.


Men från att haft ett relativt oskuldsfullt rykte med opartiska förhållande mellan gott och ont fick Ouija ett dåligt rykte när Hollywood började använda det för mörkare ändamål och därmed cementerades Ouija brädets ockulta status.


Hur Ouija brädet fick sitt namn

Namnet myntades av Helen Peters, ett medium som använde tavlan med sin svåger Elijah Bond en natt 1890 i Baltimore. När hon frågade vad de skulle kalla det stavade planchetten "Ouija", som styrelsen sa att hon menade "lycka till". Det sägs även att namnet Ouija kommer från franskans Oui och tyskans ja.


Vetenskapens förklaring till hur Ouija brädet fungerar

Den vetenskapliga förklaringen grundar sig på den ideomotoriska effekten. Den effekten är ett exempel på omedveten, ofrivillig fysisk rörelse - det vill säga vi rör oss när vi inte försöker röra oss. Om du någonsin har upplevt den plötsliga känslan av ryck vakna från sömnen (känd som hypniska ryck), har du upplevt en mer plötslig version av den ideomotoriska effekten: din hjärna signalerar din kropp att röra sig utan din medvetna medvetenhet. Den uppenbara skillnaden är att den ideomotoriska effekten händer när du är vaken, så de reflexiva rörelser du gör är mycket mindre.


När det gäller ett Ouija brädet kan din hjärna omedvetet skapa bilder och minnen när du ställer frågor till brädet. Din kropp svarar på din hjärna utan att du medvetet ”säger” till den att göra det, vilket får musklerna i dina händer och armar att flytta pekaren till de svar som du - igen, omedvetet - kanske vill få.


Det finns flera vetenskapliga studier som har visat olika fall av ideomotorisk effekt i handling. I en välkänd och ofta upprepad variant av Ouija- brädet stavade deltagarna med ögonbindel mycket mer osammanhängande meddelanden. 


Men själv har jag varit med om meddelanden från andra sidan som någon av oss som håller i planchetten omöjligt kan ha haft kunskap om. Hur ska då någon av oss ha fört planchetten på detta sätt då. Vad tror du, är det meddelanden från andevärlden eller är det den ideomotorisk effekten? En sak är dock säkert, det är ett spännande redskap som ger svar på tal.