Slottskaparken på Wenngarn
Wenngarns Slott utsida
Danssalen på Wenngarn
Slottskapellet på Wenngarn

Tillbaka till Hemsökta slott & herrgårdar


Spökena på Wenngarns Slott ger sig tillkänna


Strax norr om Sigtuna finner man Wenngarns Slott som breder ut sig mitt  i grönskan. Wenngarn har en lång rik historia som sträcker sig ända tillbaka till 1100-talet. Ägarna har varit många genom tiderna och vissa av dem sägs än idag hemsökta slottet. Det berättas om åtskilliga spöken som hemsöker Wenngarn Slott. Några som arbetat där vittnar dock om starka obehagskänslor de upplevt efter skymning. Höga skrik från övervåningen har hörts när ingen ska vara där. Men att gå upp och titta vågade ingen. Dörrar som stängs, oförklarligt ljud och skepnader är bara några upplevelser som det vittnas om. Vad är det som håller dessa andar kvar och vilka är det? Låt oss försöka hitta några svar på just detta.


Slottet uppfördes i huvudsak 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie. Från en medeltida borg förvandlade han borgen till ett praktfullt barockslott. Magnus Gabriel la en förmögenhet på Wenngarn och ska ha dött här utfattig efter stora skulder och reduktioner till kronan. 

I trädgården säger flera ha sett en skepnad man tror är Magnus Gabriel oroligt skynda fram och tillbaka i slottsparken. Mån om parkens prakt ska han se till bygget av en påkostad fontän som aldrig blev klar. Är hans ande verkligen kvar eller kan det vara ett minne som spelas upp?

"I trädgården säger flera ha sett en skepnad man tror är Magnus Gabriel oroligt skynda fram och tillbaka i slottsparken."


I källaren har personal hört skrapande ljud mot stenväggen. Det sägs vara den giriga herr Gere som levde här på 1100-talet. Det har även setts en kvinna i svart cape som snabbt försvinner vid ett flertal tillfällen på samma plats. 


I Danssalen högst upp är det spökerier av ett helt annat slag. När det är uppdukat med vita dukar och porslin händer det att det oförklarligt stökas runt. Glas som välts och bestick som flyttas runt. Vem det är som vill busa vet man dock inte.


Gråtande barn

Magnus von Saxen var gift med Gustav Vasas dotter Sofia. Han hade ett utomäktenskapligt barn med en piga och när Magnus och Sofia var bortresta passade pigan på att dränka Magnus inomäktenskapliga barn. Detta i hopp om att hennes barn skulle få komma upp i social ställning. Dessa dränkta barn sägs sitter uppe på nätterna och en del har hört deras gråt.


Prästen i slottskapellet

Kapellet inne i slottet är särskilt välbevarat och byggdes på 1600-talet på uppdrag av dess dåtida ägare Magnus Gabriel De la Gardie. Fler har vittnat om en arg präst som står uppe vid orgeln och tittar ner argt på besökare. Han verkar inte vara glad över överträdelserna i guds rummet. Vem han är vet man inte. Det ska även ha sett en ung gravid kvinna som sitter i kapellet som är mycket olycklig. Ibland är hon själv och andra gånger tillsammans med en äldre man.


Finns det inmurade kroppar i slottets väggar?

Kapellet inne i slottet är särskilt välbevarat och byggdes på 1600-talet på uppdrag av dess dåtida

Det ryktas om att en kvinna ska ha blivit inmurad i ett hålrum på andra våningen på Wenngarn. Än idag vågar ägaren inte öppna upp detta tomrum. Kvinnan sägs ha fött en oäkting till en av ägarna och murats in där under ovissa omständigheter. I källaren ska det även ha hörts barnskrik från spädbarn som även de sägs vara inmurade i slottets massiva väggarna.

Förr i tiden var det tyvärr vanligt att oäkta barn mördades direkt efter födseln då det var oacceptabelt att föda barn utanför äktenskapet. Åtskilliga oskyldiga barn gick detta hemska öde till mötes runt om i världen vilket i dagens mått är avskyvärt och helt otänkbart.


Paranormala upplevelser

  • I trädgården säger flera ha sett en skepnad man tror är Magnus Gabriel oroligt skynda fram och tillbaka i slottsparken.

  • En kvinna i svart cape som snabbt försvinner oförklarligt.
  • En argsint präst har setts i slottskapellet.
  • Konstiga oförklarliga ljud.
  • Barnskrik och barngråt.
  • Dörrar som öppnas av sig själva och saker som flyttas runt.
  • Skepnader som rör sig både i parken och i slottet.


Historik

Venngarn har mycket gamla anor. Någon gång under 1160-talet byggdes ett stenhus i gråsten, den första delen av slottet som vi ser idag. Ägarna till Wenngarn har varit många. En av de tidigast kända är riksrådet Folke Jonsson. 


Under medeltiden omtalas egendomen under namnet Vinagarna, och ska, enligt traditionen under hednatiden, ha varit bostad åt drottning Disa. Hon finns framställd på åtta väggmålningar i slottet.


Under 1400-talets andra hälft ägdes Venngarn av ätten Banér. Sedan medeltiden fanns ett fast hus vid Venngarn. I mitten på 1400-talet var Eskil Isaksson Baner riksråd, riddare och herre till Venngarn.


Under 1500-talet blev Venngarn en del av kung Gustav Vasas jordägande. Det var kungens fogde som var skatteuppbärare och han bodde på Wenngarn, som nu mer och mer fick karaktären av en borg.


Det var en av sönerna till Gustav Vasa, kung Johan III, som år 1568 donerade slottet till sin svåger hertig Magnus II av Sachsen-Lauenburg, som var gift med Gustav Vasas dotter Sofia Vasa. Ett litet hus av gråsten.  Kanske ända sedan 1100-talet, och varav obetydliga rester ännu kan ses, ersattes nu genom Magnus av Sachsen-Lauenburg av en större byggnad.


År 1653 sålde det till greve Magnus Gabriel de la Gardie. Därmed inleddes en glansperiod för Wenngarns slott. Ingen svensk har ägt fler slott än Magnus Gabriel De la Gardie. År 1661 påbörjade han en stor omvandling av slottet efter Jean de la Vallées ritningar och skapade en långsträckt anläggning avslutat av små paviljonger med var sitt litet torn krönt av ett solur. Sedan Karl XI tillträtt regeringen, dalade dock rikskanslerns stjärna betänkligt. Genom kungens reduktion drogs Magnus Gabriel De la Gardies samtliga gods in till kronan. Han fick dock rätt att bebo och bruka Venngarn under sin livstid och avled där den 26 april 1686. 


Sedan 1686 har Venngarn varit i kronans ägo och arrenderats ut till olika släkter, såsom ovan nämnts. På 1850-talet stod en stor del av slottsrummen oanvänd.


År 1916 inrättades en central statlig anstalt för alkoholistvård på Wenngarn. Wenngarn användes som alkoholistanstalt med direktörens bostad och kansli i själva slottet.


År 1997 såldes Venngarn till Wenngarn AB, ett hälsocenter som drev anläggningen bland annat som bostäder för flyktingar från stadsdelsförvaltningen.


I oktober 2013 såldes slottet till Olle Larsson, som tillsammans med Sigtuna kommun skall upprusta och förädla området. 


Slottet är idag öppet och kan hyras för bland annat bröllop, fest, möte, konferens, kick off, mässor. En vacker och historisk plats för spännande möten.


Länkar

Wenngarns Slott

Wikipedia

Hitta hit