Gammal teckning av Nyköpingshus i glansdagarna
Nyköpingshus port
Nyköpingshus sikt över taken

Tillbaka till Hemsökta slott & herrgårdar


Spökar det på Nyköpingshus?


I centrala Nyköping hittar man Nyköpingshus, ett före detta storslaget slott med anor från 1100-talet. Här har kungar och adliga bott, regerat och dött. Det var även här som det kända Nyköpings gästabud utspelades julen år 1317. Då fängslade Sveriges kung Birger Magnusson sina bröder, hertig Valdemar och Erik. De sattes i fängelsetornet för att svälta ihjäl. Hemsöker de än idag Nyköpingshus i jakt på hämnd på sin broder?


Här har de även varit fängelse och korrektionshus där olika människor spärrats in. Både för lättare brott såväl som riktigt hemska illdåd. Hur mycket blod har inte spillts på denna mark för att sedan lämna mörka minnen och osaliga andar. Det går rykten bland Norrköpingsborna att Nyköpingshus är hemsökt. Vissa vågar inte ens vistas på dess innergård i rädsla för att möta ett spöke.


I Nyköpingshus har många maktspel utspelats. Här har många kungar och högt uppsatta personer fötts, bott och dött. På en sådan här händelserik plats kan man inte annat än anta att vissa energier håller sig kvar. En del som minnen som återupprepas och andra som osaliga andar som än i dag vandrar runt. En sak är dock säker, inte alla känner sig trygga att vistas i  och runt Nyköpingshus nattetid.

"På en sådan här händelserik plats kan man inte annat än anta att vissa energier håller sig kvar. En del som minnen som återupprepas och andra som osaliga andar som än i dag vandrar runt."

På 1800-talet var inte Nyköpingshus längre något storslaget slott då det brann på 1600-talet för att lämna ruiner efter sig. Då användes det istället som ett fängelse och ett så kallat korrektionshus. I korrektionshuset spärrades människor in som inte ansågs “normala”. De som ansågs lata, arbetslösa eller tiggde. Här skulle de då anpassas genom att arbeta.


I fängelset blandades de både kvinnor och män, tjuvar, mördare, papperslösa och fyllon. En salig blandning i en hård miljö. Det va ett hårt straff att hamna i fängelset med endast vatten och bröd. Vattnet var ofta infekterat och sjukdomar härjade vilt. En del dog under svåra smärtor.


Hertig Karl

Tillsammans med sin bror Johan störtade hertig Karl sin bror Erik XIV efter han gift sig med sin frilla Karin Månsdotter år 1568. Samma år intog hertig Karl Nyköpingshus. Han tyckte att borgen var omodern och lät bygga om det till ett lyxigt renässansslott. Det var ett riktigt skrytbygge fyllt med konst och andra dyrbarheter.


När hertig Karl gifte sig 1592 med Christina hölls en storartad fest i hela tio dagar. Mat och vin fanns i överflöd och det anordnades älgjakt inne på borggården.


Hertigen styrde med fast hand och bönderna fick betala skatt i form av mjöl, ägg, smör och andra produkter. Det var ett hård liv för hans undersåtar medans hertigen levde ett liv i lyx.


Efter sin bror Johan ärvde hertig Karl kronan och blev kung Karl IX. Karls son blev kung Gustav II Adolf och sondottern drottning Kristina. År 1611 dog Karl IX på slottet. Vem vet, kanske hemsöker han fortfarande sina ägor på Nyköpingshus för att se att det sköts ordentligt.


Paranormala upplevelser

  • Oförklarliga dofter som plötsligt dyker upp och försvinner lika snabbt.

  • Kalla oförklarliga vinddrag.

  • En känsla av att inte vara ensam och iaktagen.

  • Oförklarliga ljud.


Historik

Ursprungligen byggdes här en  borg på 1100-talet  och har i omgångar byggts på. Den skulle skydda staden som växte fram. På 1200-talet byggdes det en mur runt den då borgen blev för liten för staden.


Under julen 1317 utspelade sig Nyköping gästabud sig på Nyköpingshus. Då bjöd Sveriges kung, Birger Magnusson in sina bröder hertigarna Valdemar och Erik till julfirandet. Birger ville hämnas på dem efter att de hållit hans fru fängslad i två år. Bröderna trodde att det va en försoningsfest men blev istället inlåsta i fängelsetornet. Anhängare till Valdemar och Erik ska ha försökt frita dem men då kastade Birger nyckeln i ån. Hans bröder svalt ihjäl i det tornet.


Den 20 september inträffade en annan historisk händelse här. Då undertecknades Nyköping recess här. Där fastslogs det att de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark skulle ha samma regent. Union pågick fram till år 1523 då Gustav Vasa kröntes då Sverige va missnöjda med unionen.


Gustav Vasa förstärkte borgen på medeltiden i försvars ändamål. Kanontorn finns fortfarande bevarat från hans tid. När hans son hertig Karl intog slottet byggde han om borgen till ett storslaget renässansslott. 


En stor brand, år 1665, förstörde nästan hela Nyköping inklusive slottet. Slottet byggdes då inte upp utan användes som till stor del som byggnadsmaterial åt slottsbygget i Stockholm då Tre Kronor brunnit ned.


På 1800-talet användes Porthuset som länsfängelse och det byggdes bostäder år fångknektarna på borggården. Gamla residens användes även som fattighus och mentalsjukhus. !862 byggdes ett nytt fängelse och då flyttade änkor och faderlösa barn in i Porthuset.


Nu är här ett museum och vissa byggnader används som restaurang och konferens.


Länkar

Nyköpingshus

Sörmlands museum

Wikipedia

Hitta hit