Falks grav - Hemsökta platser

Tillbaka till Hemsökta slott & herrgårdar


Gräfsnäs, slotten det vilar en förbannelse över och en skatt ligger gömd


Utanför Alingsås i Västergörland hittar man Gräfsnäs slott som numera är en ruin. På mitten 1500-talet styrde den tyranniska Ebba med järnhand över Gräfsnäs. Hon var hatad av många och enligt en sägen fick en av kvinnorna nog och uttalade en förbannelse över slottet. Det skulle brinna tre gånger med hundra års mellanrum och efter tredje branden förbli öde i all framtid. Det slog in och slottet har verkligen brunnit tre gånger - 1634, 1734 och 1834. Ett sammanträffande eller vilar det en förbannelse över slottet?


Efter sista branden byggdes slottet aldrig upp igen utan fick förfalla. Det nästan femhundra år gamla slottet blev en ruin så sent som under 1890-talet då prästerskapet beslutade att ta bort taket för att stoppa ungdomarna som använde byggnaden för dans. Ett hus utan tak är sårbart, förfallet går fort då väder och vind får full frihet.

"Här har man hört oföklarliga steg och röster. Kan det vara Ebba som fortfarande är kvar eller är det oroliga själar från de många av de som mist sina liv här?"


Sägnerna är många om Gräfsnäs slott likaså spökhistorierna. Här har man hört oföklarliga steg och röster. Kan det vara Ebba som fortfarande är kvar eller är det oroliga själar från de många av de som mist sina liv här? Giriga och grymma grevar har härjat här och liksom blodiga slag mot danskarna.


Vem var Ebba?

Ebba Månsdotter Lilliehöök föddes år 1529 och gifte sig med Sten 1548. Hon var inte omtyckt av många. Det för att hon visste exakt hur hon ville ha det och såg även till att få det. När hon var 39 år blev hon änka och byggde då själv vidare på Gräfsnäs. På grund av sitt tyranniska styrande över allmänheten blev hon hatad. Hon dog 1609 då 80 år gammal.


En gömd skatt och inmurade skellett

Enligt berättelser så gömdes det även rikedomar på Gräfsnäs innan det blev anfallet av danskarna 1612. Danskarna hittade den inte den utan den sägs än idag ligga gömd där någonstans. Det ska vara en kista fylld av guld, silver, ädla stenar och äkta pärlor till ett oskattbart värde. Den ska ligga under ett väldigt stort och tungt stenblock som ska vara omöjligt att rubba.


Man har även gjort skelettfynd i såväl borgmurarna som källarvalven och hittat hemliga gångar man ska ha använt för att fly från bland annat danskarna. Med en mystik och en händelserik historik ökar Gräfsnäs attraktionskraft.


Paranormala upplevelser

  • Oförklarliga steg och röster.

  • Tydliga EVP (Elektroniska röst fenomen) har dokumenterats. Se här

  • En plötslig stark branddoft som oförklarligt kommer och går.

  • En lampa som oförklarligt tänds i tornet.

  • Tydliga orber (cirkelformat ljusfenomen som sägs vara enegin från en ande).


Historik

Gräfsnäs var en av de största slottsanläggningarna i Västergötland på sin tid. Det byggdes på 1500-talet, hade djupa vallgravar och höga vallar. Det hade fem torn och en välvd inkörsport. Över den ledde en vindbrygga som senare gjordes om till bro. Slottet har brunnit vid tre tillfällen med hundra års mellanrum: 1634, 1734 och 1834. Efter att stått övergivet en längre tid och då även taket togs bort i slutet av 1880-talet tilltog förfallet, men ruinen har under 1900-talet konserverats.


Gräfsnäs var stamgods för ätten Leijonhufvud och här sägs det att Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) föddes. Hon gifte sig med kung Gustav Vasa 1536 och blev därmed drottning av Sverige. Gustav Vasas son, Sten Eriksson Leijonhufvud, gjorde sig känd som en grym bondplågare. Det var antagligen hans änka, "gref Ebba" Lilliehöök, som flyttade borgen till dess nuvarande plats på fastlandet i mitten av 1500-talet. Ebba Månsson Lilliehöök förvaltade efter makens död 1568 slottet fram till 1571.


Under oroligheterna mellan hertig Karl och kung Sigismund belägrades Axel Stensson Leijonhufvud på Gräfsnäs i sju veckor av hertigens folk. 1612 plundrades Gräfsnäs av danskarna. Gräfsnäs förblev inom släkten Leijonhufvud till 1724. Då såldes det till hovmarskalken, greve Axel Sparre. Han sålde det snart vidare till justitiekansler Thomas Fehman. 


År 1847 köptes godset av hertig Kristian av Holstein-Augustenburg. Under hans son, hertig Fredrik och sonson Ernst Günther, fick slottet förfalla fullständigt. Till och med taket revs ned i slutet av 1880-talet. Under hertig Fredriks tid utarrenderades slottet till häradshövdingen Böös.


År 1911 tog Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB över och lät restaurera Gräfsnäs slottsruin för första gången. Det södra tornet revs och teglet användes som byggnadsmaterial. På 1930-talet påbörjades konserveringsarbeten av ruinen. Idag är Alingsås kommun huvudman. År 1996, efter flera års restaurering, öppnades slottsruinen för allmänheten. 


Länkar

Gräfsnärparken

Historia om Gräfsnäs slottsruin & Park

Paranormal utredning Gräfsnäs slottsruin

Hitta hit

Celler i det gamla Gävle fängelset
Celler i det gamla Gävle fängelset