Engsholms slott hall
Engsholms slott
Engsholms slott framifrån

Tillbaka till Hemsökta slott & herrgårdar


Spökerier på Engsholms slott


Utanför Stockholm på den nordligaste delen av Mörkön ligger ett slott med en anrik historik som sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet. Slottet har ägts av såväl kungar som adel och brunnit ned två gånger för att sedan byggas upp igen. Men vad är ett slott utan spöken? Självklart så har Engsholms slott flera påstådda spöken som hemsöker det. Men de är inget att frukta då dem är snälla och även nyfikna på de som vistas innanför dess väggar.


Idag används slottet som konferenshotell och ägs av familjen Johansson. Engsholm är ett otroligt vackert slott som är värt ett besök. Och kanske har du turen att möta på ett av de nyfikna spökena.

"Flera personer har gått efter honom för att se vem han är men då är han spårlöst borta."

Spökena på Engsholms Slott

På Engsholms Slott sägs det husera ett flertal spöken. Det som setts flest gånger är en man som rör sig runt hisschaktet. Flera personer har gått efter honom för att se vem han är men då är han spårlöst borta. 


Det har även setts en man sittandes i en fottölj i biljardrummet med benen i kors. De som sett honom har beskrivit det som en osynlig vägg in till rummet som gör det omöjligt att gå in. Han bara sitter där för att sedan bara försvinna. Kanske vill han inte bli störd. 


Även i biblioteket och på vinden ska det hända en hel del underliga saker. Här har det bland annat fångats oförklarliga ljud.


Vilka de än är som hemsöker Engsholms Slott så är de snälla och nyfikna på vilka som rör sig på slottet idag.


Nordic Ghosts dokumenterar oförklarliga ljud 

När Nordic Ghosts blev inbjudna att spendera en natt på slottet kunde de självklart inte tacka nej. En plats med en sådan intressant historik och flera påstådda spöken kan man inte annat än förvänta sig en spännande natt.


Direkt på plats kände både Eva, Terese och Alexandra av den påtagliga energin. Det blev än tydligare när de kom upp i det gamla biblioteket. Som blev en startpunkt för nattens undersökning. 


Under natten lyckades de både höra och dokumentera ett oförklarligt plingade som dessutom kom på kommando. Vad de kan ha varit är okänt. Vid rådfrågning av ägarna så kan de inte heller förklara ljudet.


Vid ett annat tillfälle när teamet satt i biblioteket kunde de höra tydliga små springade barnsteg i korridoren utanför. Det intressanta var dock att det inte fanns några barn där.


De lyckades även få in oförklarliga röster som svarade via så kallad ITC teknik (Intelligent Trans-Communication) på Spirit Box och Phasmabox.


Se Nordic Ghosts paranormala undersökning här.


Paranormala upplevelser

  • Oförklarliga steg.

  • Skepnader som plötsligt försvinner.

  • En känsla av att inte vara ensam och iaktagen.

  • Oförklarliga ljud.


Historik

De tidigaste kända ägarna till nuvarande Engsholm är enligt urkunderna från 1300-talet, Magnus Ladulås söner, hertigarna Erik och Valdemar, bröder till Kung Birger.


Delar av marken var i Folkungaättens ägo under större delen av 1300-talet innan gården överläts på Jöns Eskilsson av Forstenaätten, som i sin tur sålde den till riksråden Bengt Filipsson Ulf, gift med den Heliga Birgittas dotter Cecilia.


Genom gifte och arv övergick gården till släkten Banér. Knut Eskilsson Banér mördades av Christian Tyrann år 1520 vid Stockholms blodbad, och halvbrodern Nils Eskilsson blev även han mördad fast vid Rasenborg i Finland 1544. Den senares änka, Ingborg Larsdotter Tott, fortsatte att driva gården och den är nu, år 1544 som man för första gången finner namnet Engsholm och då ihopkopplat med Borghaga, ett tillhörande “hemman”. Sonen, riksrådet Axel Nilsson Banér, efterträddes av sin son, riksrådet Sten Axelsson Banér, som hade oturen att jämte brodern Gustaf bli halshuggen i Linköpings blodbad år 1600.


1692 drogs egendomen in till Kronan i samband med Karl XI:s reduktion. 

Efter indragningen till Kronan blev gården boställe för chefen för Adelsfanan, som var ett specialregemente för adelsmän. Den förste chefen för adelsfanan var Mårten Lindhielm, senare landshövding i Nyköping.


1719 bränns Engsholm liksom Hörningsholms Slott ner av ryssarna. Kvar blev endast tre hus på Mörkö, varav ett finns här på Engsholm, Liljefors Röda Stuga.


1809 upphör Adelsfanan. Den siste chefen för detta regemente blev Georg Johan de Besche.


1912 brann huvudbyggnaden och den ena flygeln ner. Fram till dess arrenderade Kronan ut gården till olika personer. 


Efter branden 1912 beslöt sig staten för att sälja och delade upp gården på fem lotter. Samtliga fem inköptes då av Philip Wersén, Vabis (Scania) förste chef, sedermera också skapare av Södertelge Werkstäder.


Året var 1914, och när den gamla nedbrunna huvudbyggnaden lät han uppföra dagens praktfulla byggnad, färdig 1916, efter ritningar av Södertäljes dåvarande stadsarkitekt Tore E:son Lindbergs ritningar.


1924 köptes egendomen av läkaren Torsten Amundson. Han både bodde samt hade sin praktik på Engsholms Slott fram till sin död 1940. 


1940 tillträdde Claes Andersson som ägare, vars broder Oskar Patrik Andersson innehade Hjo Spritfabrik. Han var bekant med en annan känd spritfabrikör, OP Andersson. Med samma initialer och namn blev de snart hopblandade. Det hela blev sen inte bättre av att OP Anderssons spritflaskor låg i lager på Engsholms Slott. Sonen Åke Orrenius tog sedan över och följdes av sin son Carl.


I början av 60-talet övertogs slottet av skeppsredare Ragnar Källström, som hade Rex-Bolagen i Stockholm. På 80-talet inköptes Engsholm av antikhandlaren Roland Jeppesen, som under några år bodde och även drev verksamhet här.


Den 1 april 1986 förvärvade den nuvarande innehavaren, familjen Johansson, Engsholms Slott. Idag ägs slottet av mamma Karin och systrarna Kerstin och Maria, som nu är tredje generationen inom restaurangbranschen. Kerstin Johansson, har sedan starten varit vd.


Länkar

Engsholms slott

Nordic Ghosts undersöker Engsholms Slott en natt

Wikipedia

Hitta hit