Celler i det gamla Gävle fängelset
Celler i det gamla Gävle fängelset
Falks grav - Hemsökta platser

Tillbaka till Hemsökta slott & herrgårdar


Ängsö, spökslottet där man plötsligt kan stå öga mot öga med grå damen


Ängsö, ett medeltida slott i Västmanland, har länge varit känt som ett spökslott. Suddiga skepnader smyger omkring och man kan höra konstiga ljud. Det finns mycket att säga om Ängsö och människorna som en gång bott här. Mest känd är sägnen om Brita Bååt som bodde här på 1600-talet. Av misstag råkade hon delta i de dödas julotta och blev då utjagad från kyrkan och svimmade. Brita återhämtade sig aldrig från upplevelsen och dog. Hon sägs än idag hemsöka Ängsö även kallad grå damen. En annan är berättelsen om Ängsökejdan som Johan Sigismund Sparre ska ha vunnit av Satan själv i ett tärningsspel. Förs den bort ska slottet brinna.


Slottets spökrykte nådde ända till USA och ett team paranormala forskare kom för att undersöka Ängsö 1994. Man hade då med sig högteknologisk utrustning för att kunna gå till botten med vad som finns här. Den tekniska delen av undersökningen leddes av Dr. Dean Radin, elektroingenjör från universitetet i Nevada. Vid hans sida fanns fanns bland annat religionspsykologen och författaren Ramon Modi som forskat i livet efter detta.


Undersökningen koncentrerades till tredje våningen, där de flesta spökerierna ska ha utspelats enligt rapporterna. I det som kallas grevinnans gemak uppfattade en av forskarna tidigt ett dovt muller. Det var inget ljud, han kallde det istället för själsliga vibrationer. Dessa vibrationer bekräftades genom mätutrustningen som gav tydliga utslag. Man beslöt att koncentrera undersökningen till det här rummet.

"En av forskarna berättar att han uppfattat hur en gestalt försökt få kontakt med honom via en spegel."

En av forskarna berättar att han uppfattat hur en gestalt försökt få kontakt med honom via en spegel. Men på grund av kommunikationsproblem hade gestalten dragit sig tillbaka. Hade forskaren känt till Ängsös historia så hade han kanske känt igen damen i spegeln, Ängsö slotts spökfru, Brita Bååt. Det var i det här rummet hon bodde. Rummet är även kallat spökrummet.


Sägnen om Ängsökjedjan

Den smala långa guldkedja som går under namnet Ängsökedjan, är omgiven av

mystik och vidskepelse. Man har inte kunnat fastställa dess ålder eller ursprung. Inte heller har man kunnat tolka bokstäverna ASVP som är ingraverade på spännet. Enligt sägnen skall Johan Sigismund Sparre varit den förste ägaren till kedjan. Han ska ha fått den av djävulen själv. Så här sägs det ha gått till när Johan kom över kedjan. 


En höstnatt kunde han inte sova, Johan kände sig rastlös och huset låg öde och tjänarna sov. Han ropade ut “Finns här då ingen som vill spela tärning med mig, kom bara kom vem det än må vara, vän eller fiende eller Satan själv”! Knappt hade han uttalat det sista ordet förrän dörren slogs upp och en svartklädd främling steg in. Utan ett ljud slog sig främlingen ned vid bordet.


Sparre vann hela tiden men ändå kände han ingen glädje utan bara en isande skräck. Plötsligt tog främlingen fram en guldkedja som han kastade på bordet framför Sparre. Främlingen sa: “Den är din, du har vunnit den. Men kom ihåg, denna kedja får aldrig bäras av någon annan än herren till Ängsö slott. Eld och brand kommer att härja om den någonsin förs bort”. 


Det mest spänannde är att det faktist brinner i huset när man tar den härifrån. Det har det gjort alla gånger den lämnat byggnaden. Den ligger idag i en monter med pansarglas på slottet.


Brita Bååt och de dödas julotta

Brita Bååt var en ond och envis kvinna. Hon hade haft två män men båda hade dött under märkliga omständigheter. Det sas att fru Brita låg bakom allt sammans.


En juldagsmorgon skulle hon gå på julottan och beordrade sina tjänare att väcka henne i tid då hon kände sig orolig. Hon var mån om att inte missa någon gudstjänst. Men på natten vaknade Brita av sig själv och genom fönstret kunde hon se hur det lös inne i kyrkan. Förargad på tjänstefolket som inte väckt henne klädde hon sig hastigt och skyndade iväg. Då hon hunnit halvvägs till kyrkan fick hon syn på en skepnad. Det var mörkt men hon tyckte sig se att det var hennes gamla amma som hade varit död i många år. Den döda gjorde tecken åt henne som för att varna Brita att fortsätta men Brita fortsatte ändå. 


Väl framme vid kyrkan märkte hon att det var något underligt med ljuset som sken underligt blekgrönt. Då hon hade kommit innanför kyrkdörrarna blev hon stående orörlig för i bänkraderna satt det benrangel med knäppta skeletthänder. Hon hade kommit till de dödas mässa. I samma ögonblick kom hennes två mäns vålnader rusande mot henne. Utom sig av skräck sprang hon ut ur kyrkan. Den ene mannen högg efter henne med en värja men fick bara en flik av hennes slöja och den andre kastade en stor sten efter henne. Bara några steg från kyrktrappan blev hon liggande avsvimmad tills kammarpigan fann henne. Brita Bååt återhämtade sig aldrig efter den fasanasfulla upplevelsen. Tre dagar senare var hon död.


Värjan med en bit av Brita Bååts slöja hänger fortfarande i Ängsö kyrka och stenen, som kallas blodstenen, är inmurad i kyrkomuren. Och fortfarande han det hända att man får se fru Britas ande uppe på tredje våningen på Ängsö slott.


Paranormala upplevelser

  • Gestalter och skuggor som smyger runt.

  • Dörrar som öppnas och handtag som dras ned.

  • Konstiga oförklarliga ljud.
  • Man känner sig iakttagen och ett obehag speciellt i det så kallade spökrummet på tredje våningen.
  • En gråklädd kvinna har visat sig flera gånger. Man tror det kan vara Brita Bååt.

  • Man ska ha både sett och hört en spökhäst. Man tror att det är Karl den XIIs häst,

    Brandklipparen, som galopperade rakt in i kyrkomuren och dog på 1700-talet.

  • Man ska ha sett den puckelryggade dvärgen Anders Luxemburg i parken eller på gången mellan slottet och kyrkan. Han är iklädd en grå långrock och en grå mössa med långt framskjuten skärm.


Historik

Det nuvarande slottet grundlades på 1480-talet av riddaren Bengt Fadersson Sparre. Bengt Fadersson var, liksom sin son Knut Bengtsson, riksråd hos kung Kristian II.


1522 föll slottet, efter en längre tids belägring, i Gustav Vasas ägo, men ett och ett halvt decennium senare fick Knut Bengtssons dotter Hillevi tillbaka slottet av kungen. Hon gifte sig med Arvid Trolle och via Elsa Trolle blev Arvid Posse, som var hovjunkare hos Johan III, ny ägare av Ängsö. Han skänkte ägorna i morgongåva till sin maka Brita Bååt.


Den nuvarande slottsbyggnaden är nästan kubisk och byggd av sten och tegel i fyra våningar. Den är helt medeltida vad avser de nedre delarna. På 1630-talet ombyggdes och tillbyggdes slottet. Åren 1740-41 byggdes den översta våningen samt mansardtaket, som kröns av en lanternin. Man har bevarat flera rumsinredningar från denna tid.


Ängsö slott och gods ägdes i form av fideikommiss (egendom som måste gå i arv enligt en speciell ordning) inom släkten Piper från 1710 och fram till 1971. Den sista fideikommissarien Eric Piper avled 1968. 


Familjen Piper arrenderar och bebor dock ännu idag (2018) Ängsö. Själva slottsbyggnaden utnyttjas dock numera endast som museum och har inte varit bebodd sedan 1959. Det visas sommartid för allmänheten och ägs numera av Westmannastiftelsen.


Länkar

Ängsö slott

Det Okända på Ängsö slott

Wiklopedia

Hitta hit