Celler i det gamla Gävle fängelset
Celler i det gamla Gävle fängelset
Falks grav - Hemsökta platser

Tillbaka till Hemsökta platser


Osaliga andar hemsöker Bromma Kyrka


Kyrkogårdar brukar vara en sista viloplats där själen finner ro. Detta verkar dock inte helt gälla vid Bromma kyrka. Här säger sig en man ha sett ett följe med en likvagn dragen av svarta hästar en natt. Det som var obehagligt var att det var helt ljudlöst för att sedan upplösas i tomma intet. En svart skepnad sägs även smyga runt här om natten på jakt efter att skada ensamma nattvandrare.


En svag vind tar tag i mina kläder då jag vandrar på den lilla grusvägen bredvid de gamla gravstenarna. Skuggorna är långa från ljuset av månen och på avstånd hör jag vattenspridarna som ivrigt sprutar vatten över den grönbelagda kyrkogården. Beläget väster om Stockholms innerstad hittar man Bromma Kyrka omgivet av lummiga villakvarter. Det är fler som ligger begravda här än vad antalet gravstenar antyder. Kyrkan är en av de äldsta byggnaderna i Stockholm med anor från 1100-talet.

"Här säger sig en man ha sett ett följe med en likvagn dragen av svarta hästar en natt. Det som var obehagligt var att det var helt ljudlöst för att sedan upplösas i tomma intet."

Historierna är många om möten med det okända här. I en grav som passeras av många som använder kyrkoplatsen som en genväg vilar en inte alltför trevlig man. Om de kände till hans illvilja skulle de nog ta en omväg. Nattetid sägs han framkalla ett ljus som vid blick växer sig starkare och starkare för att tillslut göra åskådaren blind för några dagar och ibland för alltid. Det sägs en granne till kyrkogården varit med om då han skymtade ljuset och blev blind i några dagar.


Om man har otur kan man nattetid springa på ett annat riktigt otrevlig spöke. Då i form av en svart skepnad som sägs smyga runt här om natten på jakt efter att skada ensamma nattvandrare. Enligt sägnen är det den gamla läkaren Urban Hjärne som dog 1724 och begravdes här på kyrkogården. Silvermynten som låg på hans lik ska ha stulits vid ett inbrott och nu söker han hämnd bland de levande.


Paranormal aktivitet fångad på film

Med en sådan intressant historia och dess många spökhistorier sökte sig de paranormala utredarna Nordic Ghosts hit. De har spenderat åtskilliga nätter här då de dokumenterat fler oförklarliga händelser. De har bland annat fångat ett flertal EVP:s (elektroniska röstfenomen) eller så kallade oförklarliga röster på sina kameror och diktafoner. Ljussensorer har även tänts och släckts på kommando av något osynligt. Se deras film från en av nätterna de spenderade här på kyrkogården.


Paranormala upplevelser

  • Svart skepnad som smyger runt nattetid i jakt på hämnd.

  • Ett ljudlöst följe med en likvagn och svarta hästar ska ha setts för att sedan upplösas i tomma intet.

  • Oförklarliga röster.

  • Ett ljus ovanför en grav som vid blick växer sig starkare för att sedan göra åskådaren blind.

  • Något osynligt som tänder ljussensorer på kommando.

  • Man känner sig iaktagen trots att man är ensam.


Historik

Bromma Kyrka är framförallt byggd ur en strategisk synvinkel då Mälarens vattenlinje var betydligt högre än dagens. Den byggdes som en fästningskyrka och var även en del av försvaret av mälarbygden. Kyrkan är en så kallad rundkyrka och räknas som en av Stockholms äldsta byggnader. 


Kyrkan byggdes under 1100-talets andra hälft. Från början fanns bara rundhuset och ett kor på den östra sidan. Bottenplanet var själva kyrkorummet. Utrymmet ovanför var ett skyddsrum för kvinnor och barn. Männen skulle sköta försvaret från ett murkrön, som låg överst. 


I slutet av 1600-talet genomfördes ett flertal förändringar på kyrkan. Då fick kyrkan sitt nuvarande tak, tornspira, predikstol och altaruppsats. 


Bromma kyrkogård har en areal om 5 hektar och ägs och förvaltas av Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Den har anor från medeltiden och idag finner man ca 8000 gravar där.


Länkar

Bromma Kyrka

Paranormal utredning av Bromma Kyrka

Wikipedia

Hitta hit