Celler i det gamla Gävle fängelset
Det gamla Gävle fängelset

Vad hemsöker Alvastra Kloster?


Alvastra Kloster är numer en ruin som än idag slår en med häpnad med dess vackra arkitektur. Alvastra var under medeltiden en viktig plats för riktets framväxt och blomstrade i nästan 400 år. Under 1500-talet omvandlades dock klostret till ett stenbrott då det konfiskerats av kronan. En vacker sommardag är den gamla ruinen en grönskande oas. Men när mörkret sänker sig fylls platsen av en helt annan känsla. Ruinen i Alvastra sägs vara hemsökt. Kan det vara munkarna som än idag håller sig kvar och spökar?


Vid midnatt sägs man kunna höra oförklarlig orgelmusik och sång. En man som besökte klosterruinen med sin dotter säger sig ha blivit jagad av en mörk skepnad efter mörkrets inbrott. En upplevelse som skulle sätta skräck i de flesta. Det finns även fler vittnen som ska ha sett gråklädda figurer längs vägarna i området. När de vänder blicken direkt mot dem så förvinner de i tomma intet.


"En man som besökte klosterruinen med sin dotter säger sig ha blivit jagad av en mörk skepnad efter mörkrets inbrott."


Nordic Ghosts gjorde en paranormal undersökning av Alvastra klosterruin en sommarnatt. De fick där uppleva en spännande natt där de fångade flera paranormala fenomen på sina kameror och diktafoner. De fångade flera oförklarliga mansröster, så kallade EVP (elektroniska röstfenomen). Detta är väldigt intressant då de bara var kvinnor på platsen under undersökningen. En av rösterna som fångades kan uppfattas som den pratade latin. Detta är väldigt intressant då detta va det språk som flitigt användes av munkarna.


Nordic Ghosts fick även kontakt med någon som kallade sig Abbot vilket är en klosterföreståndare. Detta på fler av deras olika verktyg. Man hörde även oförklarliga steg som även de dokumenterades på ljudupptagning. Se deras undersökning här på YouTube.


Paranormala upplevelser

  • Oförklarlig orgelsmusik och sång har hörts runt midnatt.
  • En mörk skepnad ska ha jagad en man och hans dotter genom ruinen efter mörkrets inbrott.
  • Man känner sig iaktagen och illa till mods. 
  • Oförklarliga röster och steg.


Historik

Alvastra kloster grundades 1143 av franska munkar som tillhörde den mäktiga Cisterciensorden. Från Clairvaux i Frankrike till svenska Östergötland förde de med sig moderna metoder för administration, teknik och byggnadskonst.


Under medeltiden var trakten kring Alvastra ett område med betydelse för det svenska rikets framväxt. Här fanns bland andra den mäktiga Sverkerätten med Sverker den äldre som både har omtalats som östgötarnas konung och senare som svearnas härskare. Mycket tyder på att Sverkerätten låg bakom etableringen av Alvastra kloster och stod för den ursprungliga donationen av land till cisterciensmunkarna.


Den heliga Birgitta (1303-1373) är ett av Europas skyddshelgon och en av medeltidens mest intressanta och betydelsefulla personer. Hon är världskänd för sina uppenbarelser, för den klosterorden som hon grundade och för sina långa pilgrimsresor. Hon gav sig iväg till Spanien, Jerusalem, Betlehem och Rom. Men det var i Alvastra kloster utanför Vadstena som hon fick många av sina mest omtalade uppenbarelser, och det var där hon kände sig kallad att bli "Kristi brud och språkrör".


Vid reformationen på 1500-talet, under Gustav Vasa, upplöstes klostret och jordinnehavet drogs in till kronan varvid Alvastras egendom ombildades till Alvastra kungsgård. Materialet i själva klosterbyggnaderna kom snart att intressera flera byggherrar - stenar fraktades till bl.a. Gustav Vasas Vadstena slott och till Per Brahes byggen på bl.a. Visingsö


Idag är Alvastra kloster en del av det östgötska kulturlandskapet och öppet för besök i munkarnas medeltida spårLänkar

Visitostergotland.se

Wikipedia

Paranormal undersökning av Alvastra Kloster - YouTubeLÄS OM FLER HEMSÖKTA PLATSER


Nyfiken på fler hemsökta Platser? Här hittar du flera intressant platser där man har upplevt paranormala fenomen.